اسطوره شناسی

تاریخچه سنگ چشم ببر در دوران روم باستان ۱

تاریخچه-سنگ-چشم-ببر-روم-باستان-1

تاریخچه سنگ چشم ببر به هزاران سال قبل برمی گردد . سربازان روم باستان بر این کوارتز قهوه ای-طلایی رنگ، حرز و طلسم حکاکی می کردند. یکی از خواص چشم ببر “ثابت قدم بودن” بوده است.
اعتقاد بر این بود که سنگ چشم ببر به فرد کمک می کند تا خونسرد، شجاع، متمرکز و ثابت قدم باشد. این خواص سنگ چشم ببر در قلب مفهوم چشم ببر قرار دارد.

سرباز رومی 1

مفهوم چشم ببر به “تلالو” آن مرتبط است که می توان آن را هنگام چرخاندن سنگ در زوایای مختلف مشاهده کرد. اعتقاد بر این بود که این تلالو مشابه تلالوئی است که در چشم یک ببر در هنگامی که طعمه توجهش را جلب کرده، مشاهده می شود. به همین دلیل ، معتقد بودند که این سنگ تمرکز و عزم راسخ یک ببر را که بخش بزرگی از خواص چشم ببر است ، به ارمغان می آورد.
گمان بر این بود که درخشش سنگ چشم ببر باعث حواس پرتی حریف یا سرباز می شود و دید حریف یا سرباز را برای وارد کردن یک ضربه دقیق دشوارتر می کند. این قدرت محافظت چشم ببر باعث می شد که طلسم ها و حرز ها (حکاکی شده بر چشم ببر) برای سربازان روم باستان ارزشمند باشند.

استراتژیست

موفقیت در زندگی وابسته به استراتژی و برنامه ریزی است. گفته شده سنگ چشم ببر به شما امکان می دهد تا روی استراتژی خود متمرکز شوید و به شما کمک می کند تا در از فرصت مناسب در زمان مناسب استفاده کنید.
به همین دلیل به استراتژیست های رومی شمشیر هایی داده می شد که در دسته های آن، سنگ چشم ببر به کار رفته بود.

دیدگاهتان را بنویسید