خواص سنگ ها, تایگر بوک

روش تشخیص سنگ چشم ببر اصل ۲ (شاتویانسی)

روش-تشخیص-چشم-ببر-اصل

در قسمت قبل خواص فیزیکی سنگ چشم ببر را بررسی کردیم. در ابن قسمت شاتویانسی آن را بررسی خواهیم کرد.

شاتویانسی با چاتویانسی چیست؟

به درخشندگی متغییر سنگ در هنگام تغییر زاویه سنگ در نور ، چاتویانسی یا شاتویانسی می گویند.

۲-بررسی شاتویانسی

بررسی-شاتویانسی-چشم-ببر

 

سنگ را زیر نور نگه دارید. برای بررسی اثر نوری معروف به شاتویانسی به نور احتیاج دارید. این کلمه در زبان فرانسه به معنی “چشم گربه” است و به دلیل تغییر رنگ آن در زیر نور ، برای توصیف چشم ببر استفاده می شود.
شما می توانید این اثر را در یک سنگ صیقلی بهتر ببینید.
یک لامپ یا چراغ قوه روشن روی سنگ بتابانید.

بررسی-شاتویانسی-چشم-ببر-2

سنگ را جلو و عقب ببرید. سنگ را بین انگشت اشاره و شست خود نگه دارید. در نور به جلو و عقب حرکت دهید. این کار را به آرامی انجام دهید تا بتوانید مشاهده کنید که در سنگ چه می گذرد.
سنگ را خیلی سریع حرکت ندهید، زیرا مشاهده اثر چشم گربه چشم سخت تر خواهد بود.

 

بررسی-شاتویانسی-چشم-ببر-3

به دنبال نوارهای رنگی در حال تغییر باشید. وقتی سنگ را بالا و پایین می برید ، به دنبال “حرکت” در سنگ باشید. سنگ در واقع حرکت نمی کند ، اما نور به نظر می رسد که نوارهای رنگ در حال تغییر اندازه و شکل هستند.
این حرکت به دلیل اثر چشم گربه ای شناخته می شود زیرا شبیه چشم یک گربه در تابش نور است.

 

دیدگاهتان را بنویسید