اخیرا کدام محصول ما را خریداری کرده اید؟

اصلی‌ترین دلیل شما برای خرید از ما چه بوده است؟

از چه طریقی با وبسایت ما آشنا شدید؟

به کیفیت کلی محصول چه امتیازی می‌دهید؟

به کیفیت بسته بندی چه امتیازی می‌دهید؟

به طور کلی چقدر از خریدتان رضایت دارید؟